Bike

Omezení na stezkách v květnu a červnu 2020

Probíhající harvestorová těžba v lese Ochoza si vyžádala uzavření některých částí stezek. Veškeré informace najdete v rubrice „Aktuální stav stezek a okruhů„. 

Uzavřené části jsou v lese označeny a návazně došlo i na úpravu místního značení okruhů. 

Mapa s vyznačenou oblastí těžby