Bike

Rekonstrukce dětské fialové trasy

Upozorňujeme uživatele a sportovní návštěvníky singletracků, že v termínu  od 24.06. 2019  do 10.07.2019 probíhá na fialovém okruhu oprava povrchů.  

Trasa bude v celém úseku bude trasa zkvalitněna –  bude provedena celková úprava singletracku. Nově bude celá trasa modernizována a zatraktivněna o vlny pumptrackového  charakteru, upravují se poloměry zatáček a následně bude provedeno kompletní zahutnění celé trasy včetně zpevnění drceným vápencem, který by měl více stabilizovat povrch singltracku. Ostatní trasy singletracků bude možno i nadále využívat bez jakéhokoliv omezení.