Bike

Pumptrack

V květnu 2019 jsme mohli za podpory Kraje Vysočina slavnostně otevřít pumptrackovou dráhu.

Výstavbou pumptracku se rozšířila nabídka sportovního a volnočasového vyžití nejen pro Novoměšťáky, ale také očekáváme zatraktivnění cyklodestinace Novoměstsko pro milovníky terénní cyklistiky, zejména pak pro cílovou skupinu rodin s dětmi.

Nový a populární trend pumptrackových tratí dovoluje na relativně malé ploše vytvořit podmínky, které atraktivním způsobem nabízejí zejména mládeži a dětem získat první dovednosti a správné návyky pro jízdu v terénu. Jezdec se postupně zdokonaluje a používá „pumpování”, tedy pohyb nahoru a dolů jako hnací sílu jízdního kola namísto šlapání, odtud název pumptrack. Toto bylo zohledněno i při návrhu tratě, která je koncipována jako okruh pro začátečníky, na který pak navazují obtížnější pasáže. Svoje první dovednosti si tak mohou zlepšovat zejména začátečníci, ale trať je atraktivní výzvou i pro zkušené jezdce.

Umístění tratě přímo v areálu Vysočina Areny bylo zvoleno záměrně, v návaznosti na ostatní infrastrukturu a zázemí pro návštěvníky – parkoviště, sociální zařízení, půjčovna a servis kol, tzv. test centrum nebo občerstvení. Některé pumptracky v Česku mají přírodní povrch z uježděné hlíny, jiné jsou asfaltové. Ve Vysočina Areně se zvolil asfaltový povrch, a to hned z několika důvodů. Je bezúdržbový, má široké spektrum využití jak pro jízdní kola, tak i skateboardy, inline brusle nebo dětská odrážedla. Navíc je provozuschopný už krátce po dešti a při mírnějších zimách v podstatě celoročně.