Bike

Bezpečnost provozu na singletracích

Stezky jsou určeny pro horská kola, prosíme chodce, aby při setkání uvolnili stezku projíždějícím cyklistům. Buďte si vědomi, že jízda po stezkách je pouze na vlastní nebezpečí, proto dodržujte následující ustanovení:

 • Jezdi podle svých schopností.
 • Zkontroluj před jízdou technický stav svého kola.
 • Sleduj značení.
 • Jezdi pouze vyznačeným směrem.
 • Zastavuj jen na vhodných a přehledných místech.
 • Nejezdi sám.
 • Dodržuj dostatečné odstupy ve skupině tak, abys byl schopen vždy včas zareagovat.
 • Rychlejším cyklistům nebraň v průjezdu a nechej je předjet.
  => Při jízdě z kopce přibrzděním ke svahu.
  => Při jízdě do kopce zpomalením a uhnutím ke kraji stezky, která je zpravidla ve výjezdech dostatečně široká, aby se na ní dalo bezpečně předjíždět.
 • Používej vhodné oblečení a vybavení.
 • Používej vždy přilbu a rukavice.
 • Buď obezřetný při jízdě po mokrém nebo nestabilním povrchu.
 • Místa, která se ti zdají obtížná, nejdříve prohlédni.
 • Jezdi po vnitřní části stezky.
 • Povalové lávky za mokra opravdu kloužou, raději před nimi zpomalte.
 • Buď ohleduplný k ostatním uživatelům stezek.
 • Mapy Cyklo Arény Vysočina má Záchranná služba v Novém Městě na Moravě. V případě úrazu slouží pro lepší orientaci dojezdu ke zraněnému. Záchranné službě vždy hlaste číslo úseku uvedené na směrové šipce.