Bike

Pohyb na silnici

Ještě než vyrazíte na naše silniční a MTB okruhy, přečtěte si následující pravidla upravující pohyb cyklistů v silničním provozu. Jejich znalost zvýší bezpečnost jízdy na kole pro vás, vaše přátele i vaše děti.


Povinná výbava
Cyklista je povinen vybavit své kolo oranžovými odrazkami ve výpletu kol, červenou zadní odrazkou, bílou přední odrazkou, oranžovými odrazkami na pedálech a dvěma na sobě nezávislými brzdami. Odrazky z povinné výbavy je možné nahradit reflexními prvky na oblečení a obuvi. Cyklista je povinen za snížené viditelnosti svítit světlometem s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnou se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Při dostatečném osvětlení vozovky je možné použít svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

Přilba
Pro zvýšení bezpečnosti zákon ukládá povinnost za jízdy použít cyklistickou přilbu dětem mladším 18 let. Přilba musí být schváleného typu dle zvláštního právního předpisu a cyklista ji musí mít nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Pohyb na silnici
Na vozovce se jezdí při pravém okraji, cyklista však nesmí ohrožovat ani omezovat chodce jdoucí po krajnici. Cyklistům je dovoleno jezdit jednotlivě za sebou, nikoli vedle sebe. Objíždět nebo předjíždět vozidla stojící či pomalu se pohybující po pravém okraji vozovky je dovolené.

Je však nutné se přesvědčit, je-li vpravo od vozidel dostatek místa. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Přejíždění vozovky
Vjíždí-li cyklista na přejezd pro cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu. Vozovku přejíždí pouze s ohledem na vzdálenost a rychlost blížících se vozidel. Přijíždějící vozidla nesmí cyklista donutit ke změně směru, snížení rychlosti či jinak je ohrozit. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

Stezky
Pokud jsou zřízeny, je cyklista povinen použít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty. Pruh pro chodce je možné použít pouze pro objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty. Stezku pro cyklisty nebo jízdního pruhu pro cyklisty může využít i osoba jedoucí na lyžích nebo kolečkových bruslích či podobném vybavení pro sport.

Chování cyklisty
Cyklista nesmí jet bez držení řidítek, držet se jiného vozidla, vézt za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

Při jízdě na motocyklu, mopedu a jízdním kole se nesmí kouřit. Je zakázáno jezdit na jednomístném kole více než jedné osobě. Je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.

 

Zdroj: http://praktikabiologie.moxo.cz/sekunda/pravidla_pro_cyklisty.pdf